Jungiansk drömtolkning

Denna webbsida handlar om drömmar enligt den jungianska skolan. Den värdefullaste resursen är vår förteckning över drömbilder; runt 500 artiklar som beskriver hur man kan förstå innehåll i drömmarna, såsom “bil”, “orm” och “eld”. Det som skiljer denna från ett otal liknande webbplatser är att vårt material baseras på det Carl Gustav Jung och efterföljande jungianska analytiker förmedlat efter sina erfarenheter av professionellt drömarbete med klienter.