Drömbilder – Ett symbollexikon

Drömbilder – Ett symbollexikon

I denna samling symboler strävar vi efter att koppla drömmars innehåll till inom området auktoritativa källor och i mindre utsträckning egen mångårig erfarenhet.

Drömmar är personliga, sprungna från en individs inre värld. Drömmarens egna associationer är alltid viktigare för att förstå bildens betydelse, än allmänna kommentarer.

Denna förteckning är mest användbar om man saknar egna associationer till något i en dröm, varmed man kan vinna på att ta del av allmänna tankar om det – att amplifiera.

Detta drömlexikon berättar inte vad det ena eller andra “betyder”, utan syftar till reflektion och inspiration. Endast drömmarens egna insikt är värdefull.

(Vi har tydligen fler slagord än lexikonmodulen som används klarar av att presentera i en lista. Använd hellre sökrutan än listan nedan.)