* Drömbilder – Ett symbollexikon *

I denna samling symboler strävar vi efter att koppla drömmars innehåll till inom området auktoritativa källor och i mindre utsträckning egen mångårig erfarenhet.

Drömmar är personliga, sprungna från en individs inre värld. Drömmarens egna associationer är som regel viktigare för att förstå bildens betydelse, än allmänna kommentarer.

Följande förteckning är främst användbar om man saknar egna associationer till något i en dröm, varmed man kan vinna på att ta del av allmänna tankar om det – att amplifiera.

Detta drömlexikon berättar inte vad det ena eller andra “betyder”, utan syftar till reflektion och inspiration.

(Vi har tydligen fler slagord än lexikonmodulen som används klarar av att presentera i en lista. Använd gärna sökrutan för att hitta relevant artikel.)