Alkohol och droger

Alkohol och droger

Alkohol och droger förekommer ofta i drömmar om drömmaren har en beroendeproblematik, och kan då i sig ha en bokstavlig mening. Om det tvärtom finns anledning att anta att substansen eller tillståndet har en symbolisk betydelse, kan det avse någon form av flykt från verkligheten. Karaktäristiskt för alkoholism är att det är ett ”övergivenhetssyndrom”, enligt von Franz, att man av någon faktisk eller inbillad orsak känner sig ensam.

Livets (eld)vatten
Symboliskt ses alkohol som en syntes av ELD och VATTEN. Sprit kallades för ”eldvatten” av indianerna, men även i Europa kallades exempelvis brandy för eau-de-feu. Inte bara bränner alkohol på tungan, utan dessutom upplevs den som värmande i magen eller till och med hjärtat. Både brandy och whisky har kallats, eller rentav betyder, ”livets vatten”. Denna association förekommer i drömmar.

Inflation
Den som är berusad känner sig en smula gudomliggjord – man är ”full av spiritus”, som betyder både ande och sprit. Symboliskt sett kan detta tolkas som ett tillstånd av inflation i drömmar.

Transcendens
Eftersom alkoholdrycker (och droger) förändrar medvetandetillståndet har det alltid förknippats med gudar och transcendens, men också med extas och kreativitet. Dionysos är kanske den främste bilden av detta, men även poesins, shamanismens och extasens gud i nordisk mytologi, Oden, levde på VIN.

Comments are closed.