Affär, Butik

En affär är en inrättning för transaktioner; den kan symbolisera drömmarens möjligheter att tillskansa sig något (från det omedvetna) genom en transaktion. Man bör särskilt lägga märke till om priset är orimligt, om drömmaren inte har råd, om han eller hon stjäl något, etcetera, och vad det är drömjaget anser sig behöva. (Se även PENGAR.)

Karaktäristiskt för moderna affärer är att man kan välja – välja vilka KLÄDER eller vilken mat man ska köpa; alltså vilken persona man ska bära eller vad man vill ”inta” (se FÖRTÄRING). Ibland är det något särskilt drömmen framhåller att man behöver.

Ett modernt köpcentrum karaktäriseras av att det är opersonligt och kollektivt, vid sidan av ”allt är tillgängligt”; det finns något ytligt över det, men samtidigt kan förstås drömmen innehålla oväntade delar med motsatt betydelse.

« Back to Glossary Index