Ägg

Ägget är en symbol för helhet och Självet; dess VITA yta, perfekta form, och det faktum att det innehåller allt det behöver drar till sig dylika associationer. Det är ursprungets själva kärna, ett vara innan motsatserna separeras; men liksom CIRKELN symboliserar det också motsatsernas (åter)förening. Alkemisterna kallade ibland kärlet för ägget, där världen eller den underbara substansen eller guldet framställdes.

Självet
Inom alkemin är ägget prima materia och samtidigt de vises sten som innehåller världssjälen. Ibland representerar ägget människans innersta kärna. Eftersom detta tänks överleva jordelivet blir ägget en symbol för odödlighet, och då det är något som är på väg att födas en symbol för återfödelse. Inom den traditionella yogan beskrivs rotchakrat och människans centrum där alla kanaler möts som ett ägg, exempelvis i Vasisthasamhita från 1200-talet.

Pånyttfödelse
Ägget är en symbol för pånyttfödelse, för den som bryter sig ut ur äggen föds en andra gång – först som ägg och sedan som exempelvis FÅGEL eller ORM. Den som endast fötts en gång har inte brutit sig ut ur den begränsade världen, utan befinner sig ännu i det omedvetnas MÖRKER, men är in potentia upplyst. Detta är en återkommande symbol inom exempelvis alkemin (men förekommer även inom kristendom, yoga, etcetera). I denna tradition är ägget som mystiskt innehåll ibland synonymt med det speciella VATTNET och DRAKEN (den merkuriske ormen).

Reflektion
Till ägget som symbol hör tanken på koncentration, kontemplation och intelligensens födelse. von Franz berättar att hon ofta sett detta i sitt arbete, hur ägget framträder i drömmar när en människa – kanske för första gången – påbörjat stilla självreflektion. Hon säger vidare, att när ägget uppträder i en dröm är ”medvetandets födelse” nära. ”Libidon är fokuserad på en punkt och nu kan det komma ut.” Det är följdriktigt att I Ching identifierar hexagram 61, ”Inre sanning”, med ägget. (1995a, s. 230f.)

Alltings ursprung
Att ägget är alltings början är en spridd föreställning; det är föremål för samma projektioner som säd, FRÖ och kärna, men har en mer “kosmisk” kvalitet. Det finns oändliga exempel på hur ägg symobliserar alltings ursprung och skapelse.

Gula och vita
Äggulan är förknippad med GULD och med SOLEN, och äggvitan ibland med SILVER och jorden. Mytologiskt är ägget kopplat till ljus och soluppgång och med gudars framträdande; med plötslig upplysning.

Fruktbarhet
I folktro är ägget en fruktbarhetssymbol mer eller mindre knuten till Moder Jord. Det är som bekant en central symbol i firandet av våren (det är ju också då hönorna börjar lägga ägg).

Det nya
Som drömbild kan ägget symbolisera nytt liv, nya insikter, nya möjligheter eller karaktärsegenskaper, etcetera – det är ett slags födelse. Ägget kan i drömmar symbolisera ”den nya” in potentia. Det nya är skört och kräver varsamhet (jämför Barn). Men ägget kan också i första hand hänsyfta på skalet som ska gå sönder för att det nya ska framträda – kanske en uppmaning att ”komma ut ur sitt skal”?

Illustration
I låten Highlands, en berättelse om depression och alienation, efterfrågar sångaren Bob Dylan ägg på en RESTAURANT (jämför FÖRTÄRING). Som en symbol för återfödelse och förnyelse är det vad den deprimerade mannen behöver, men i det tillstånd han är i inte något han kan uppnå. Servitrisen säger att de inte har några ägg. “Du kom vid fel TIDPUNKT”, säger hon. Många konstverk kan liksom denna låt tolkas som vore det en dröm, för de är liksom drömmar sprungna ur det omedvetnas bildspråk.

« Back to Glossary Index