Åker

Åker

Åkern är brukad, kultiverad jord, där spannmål odlas och sprids till många. Att bruka jorden är traditionellt avgörande, mänsklig verksamhet förknippat med hårt, jordnära arbete; låt säga feminin fruktbarhet genom maskulint arbete. ”Där vete- och vinodling finns råder ett civiliserat liv”, skriver Jung, men där inget åkerbruk förekommer råder nomadernas och jägares ociviliserade livsföring.” (CW 11, par. 382.) (Se även BRÖD och KORN.)

Comments are closed.