Åker

Åkern är brukad, kultiverad jord, där spannmål odlas och sprids till många. Att bruka jorden är traditionellt avgörande, mänsklig verksamhet förknippat med hårt, jordnära arbete; låt säga feminin fruktbarhet genom maskulint arbete. ”Där vete- och vinodling finns råder ett civiliserat liv”, skriver Jung, men där inget åkerbruk förekommer råder nomadernas och jägares ociviliserade livsföring.” (CW 11, par. 382.) (Se även BRÖD och KORN.)

« Back to Glossary Index