Akvarium

Ett akvarium är en behållare av GLAS med VATTEN där man förvarar exotiska FISKAR, för att kunna betrakta dem. (Se respektive slagord.) Fiskarna är fångade i en simulering av en verklig miljö, det verkliga havet. Så akvariet kan symbolisera ett slags artificiellt skapad reflektion av en naturlig miljö, eller å andra sidan ett försök till medveten spegling av det omedvetna. Kanske ett uttryck för att drömmaren vill placera det omedvetnas innehåll i hanterbara fack? Eller kompenserar det omedvetna för jagets rädsla för dess oerhördhet?

« Back to Glossary Index