Al

Alen är traditionellt förbunden till den goda modern. I många folksagor, som “Djävulens tre guldhår”, får hjälten skydd av en al eller den så kallade almodern. Det är enligt folktro ett magiskt TRÄD som används till beskydd mot trolldom. Samtidigt växer alen på mörka platser, virket blir rött och det är svårt att bearbeta, och trädet har på detta sätt också kopplad till djävulen.

« Back to Glossary Index