Alruna

Alrunan är en mystisk, människolik rot med magiska egenskaper, kring vilken mången vidskeplighet bildats. Den är förknippad med fruktbarhet, död och trolldom. Edinger vill se den som den ursprungliga människan eller Självet, begravd i ett stadium av participation mystique, eller ”Självet begravt i ens centrala komplex” (1995, s. 117).

« Back to Glossary Index