Andedräkt

Det är en universell föreställning att andedräkten är förknippad med ANDE, som det svenska ordet gör uppenbart, liksom exempelvis det grekiska ordet pneuma som betyder både andning och ande, men till bilden hör också VIND. Kopplingen mellan andning och vind är särskilt framträdande i traditionell yoga.

När man ger upp andan, “drar sin sista suck”, lämnar själen kroppen med utandningen. Andningen och andedräkt är ”livets princip”. Både hos naturfolk och i moderna trosuppfattningar kan andedräkten läka och ge liv; enligt vissa framställningar blåser Gud liv i Adam. Association är återkommande i Bibeln, där ”vinden” som sveper över vattnet ofta översätts som ”andedräkt”. Andedräkt, ande, själ, vind, luft, är en samling symboler med likartat innehåll. (Se även ÅNGA.)

« Back to Glossary Index