Ånga, Os, Imma, Dimma

Ånga, os, imma och dimma betraktades som materians ande eller själ. I gamla alkemiska texter är ånga och os psyke, förädlat vatten, den själ som “pendlar mellan luft och vatten”. Psyket beskrevs som ”fuktig, sval ANDEDRÄKT”, vilket påminner oss om Guds andedräkt när Han andades liv i LERAN. Man kan säga att i föreningen mellan ELD och VATTEN stiger ången som en ANDE.

Ånga och dimma tänks stiga mot himlen och skapa MOLNEN, fuktiga och fruktbara med sitt REGN. Dimman blir ett slags medlare mellan det jordiska och det himmelska. Eftersom dimman förenar det som är ovan med det som är nedan, uppträder gudomligheter i dimma.

Spöken är dimlika i sin uppenbarelse, och har ju ett slags kvalitet av att vara mellan KROPP och ande. (Se även VIND.)

« Back to Glossary Index