Ängel

Ängeln är en budbärare från andra sidan (psykologiskt sett det omedvetna), ofta men inte nödvändigtvis en hjälpare och en guide; i varje fall någon som förmedlar något drömmaren behöver veta. Som drömbild kan man anta att det är något det omedvetna vill att det medvetna ger uttryck för, något som ett oförmöget jag i stället kan ge uttryck för i lynnighet, affekt och sexuella impulser. I äldre bibeltexter och i mysticistiskt bildspråk är de inte uteslutande goda, så som vi gärna tänker oss änglar idag. (Jämför ANDE.)

« Back to Glossary Index