Anka

Ankan är en FÅGEL som rör sig över land, på och under VATTEN, i luften, och är till skillnad från de allra flesta varelser väl anpassad till alla dessa element.

Självet
Ankans förmåga att vara bekväm i alla element gör att den ibland är en symbol för Självet, själen och/eller den transcendenta funktionen – eller annorlunda uttryckt, det omedvetnas förmåga att finna en väg. I exempelvis Nordamerika betraktades ankan som en vägvisare genom de olika elementen.

Outvecklad princip
Eftersom ankor är kopplade till SOLEN men lever i feminina miljöer, menar von Franz att de är en outvecklad medvetandeprincip i det omedvetnas tjänst (1999, s. 100-101).

Myter och sagor
I vissa skapelsemyter behöver skaparen jord från havets botten, och endast ankan lyckas med uppdraget. I folksagor kan ankan vara en räddare, men i Europa under kristendomen var den också förknippad med djävlar och häxor. Ett annat tema sätter ankan i relation till bruden, där protagonisten ska fånga en anka för att få sin brud. Detta kan vara en illustration av att mannens “inre kvinna” ännu är under inflytande av modersbilden – den har ännu inte utvecklats till en person. (Se även GÅS.)

« Back to Glossary Index