Ansikte

Ansiktet är ett symboliskt uttryck för varelsens sanna natur, både människa och gud.

Medvetande
Det är främst genom ansiktet vi upplever och kommunicerar med världen omkring oss, och HUVUDET är säte för våra mentala funktioner. På detta sätt blir huvud och ansikte symboler för vår mänskliga medvetenhet. (Se även ÖGA.) Som den högsta delen av kroppen, närmast himlen, är huvudet också symbol för upplysning (till exempel inom traditionell yoga), det vill säga att bli medveten.

Identitet
Huvudet är vårt jags kärl och med vårt ansikte identifierar andra oss; så huvud och ansikte är dessutom symbol för vår personlighet, persona och identitet. Ansiktet används ibland som en symbol för ens sanna, nakna jag. Först när bruden är vigd lyfter hon slöjan för brudgummen och tillåter en kyss, å ena sidan. Först när man blottar sitt ansikte för Gud kan man motta Hans nåd, å andra. Samtidigt kan en människa inte omfatta Guds verkliga väsen, varför Han säger: ”Mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. … du skall se mig på ryggen. Men mitt ansikte får ingen se.” (Andra Moseboken, 33:20, 23.) Det illustrerar ansiktet som symbol för det verkliga väsendet.

Eftersom vårt ansikte identifierar vår karaktär, enligt det symboliska synsättet, är vi noggranna med hur det framstår för andra. I drömmen ser det ibland inte ut som vi trodde, kanske för att andra ser oss på ett annat sätt än vi själva gör. Drömmen kanske handlar om vår självbild. (Se även SPEGEL.) Ansiktets koppling till vår identitet illustreras av uttryck som att ”förlora ansiktet”, det vill säga vår persona har slagits i spillror.

Möte
Karaktäristiskt för människan mer än något annat djur är att vi vill se den andre i ögonen och avläsa ansiktsuttryck – att mötas ansikte mot ansikte är det enda sanna mötet mellan människor. Att bara prata med någon i telefon, till exempel, skapar en osäkerhet vem den andre verkligen är. I drömmar presenteras omedvetet innehåll ibland som kusligt ansiktslöst.

Monster
Om ett djur har ett mänskligt ansikte är det möjligt att förstå det, kommunicera med det. Till exempel kan Oidipus resonera med sfinxen (mänskligt huvud på en djurkropp), medan Theseus knappast kan resonera med Minotaurus (djurhuvud på mänsklig kropp). Överfört till drömmar kan man säga att konflikter som illustreras av människor ligger mycket närmare en medveten lösning än konflikter som illustreras med DJUR. (Se även HUVUD.)

« Back to Glossary Index