Apa

Apor är biologiskt sett nära människan, men de är mycket mer primitiva (de kan exempelvis inte TALA eller göra ELD, uttryck för det medvetna) och blir en symbol för lägre delar av vårt psyke, delar som inte är “civiliserade”. Apan påminner oss om våra primitiva sidor, och som symbol är den ofta ett uttryck för just detta (inte minst låga karaktärsegenskaper, som girighet, uppblåsthet och så vidare). Att apan är en spegling av vårt primitiva jag, eller människans skugga, återkommer i bilden Simia Dei, ”Guds apa” (som dessutom passande nog är kopplad till djävulen).

Apan är intelligent, nyfiken och lekfull, och har en tricksterkvalitet som blir uppenbar i många sagor och berättelser från hela världen (och kan i drömmar hänsyfta till ”apkonster”, att ”apa sig”). Den har ett slags ”slumpmässig medvetenhet” som hoppar från det ena till deta andra, imiterar människor, är i viss utsträckning möjlig att tämja, och så vidare.

Apan dyker ibland upp i drömmar som en bild av bortträngda instinkter (se även DJUR) som – beroende på hur den beter sig i drömmen – försöker komma i kontakt med jaget. Det kan antyda ett instinktivt ”kall” att utveckla sin personlighet längs oväntade och ”naturliga” vägar.

« Back to Glossary Index