Arbete, Jobb

Att drömma om sitt arbete är vanligt, eftersom vi tillbringar så stor del av vårt liv där och då det tenderar att vara mycket betydelsefullt för vår personliga utveckling. Just sistnämnda gör att jobbet inte sällan ska förstås symboliskt – som ”det inre arbetet” – i synnerhet om ens jobb i drömmen inte riktigt framställs som vårt jobb i verkligheten. Samtidigt avser ofta jobbet och liknande platser drömmaren i hennes kollektiva sammanhang, i egenskap av social människa.

« Back to Glossary Index