Arm, Armbåge

Armar är i allmänt symbol för styrka, handlingskraft, makt. Brahma och Shiva avbildas med många armar för att påvisa deras makt. Man kan hålla armarna framför sig som skydd, hålla armen usträckt i dominerande gest, låta armarna falla utan förbehåll, och så vidare. Att sträcka upp armarna innebär att man överlämnar sig åt högre makter, eller som krigsfånge till fienden. (Se även FINGER och HAND.)

Armbåge
Armbågen förstärker armens uttryck för styrka och makt, men kanske av en ”lägre” kvalitet. Vi säger att vi ”armbågar oss fram” när vi tar en position som egentligen inte tillfaller oss. Vi använder också våra armbågar när vi vill ha mer fysiskt utrymme.

« Back to Glossary Index