Arv

Ett arv är något som man vare sig man vill eller inte övertar från tidigare generation. Enligt Jung ”ärver” barn sina föräldrars neuroser och olevda liv. I drömmar handlar arv antagligen om ofrivilligt (men inte nödvändigtvis negativt) övertagande av psykologiskt innehåll.

« Back to Glossary Index