Återkommande teman

Återkommande teman

Återkommande tema eller till och med upprepning av drömmar är ett tecken på att ”det omedvetna” verkligen försöker dra jagets uppmärksamhet till något viktigt och fortsatt olöst – det är något som jaget behöver förstå.

Comments are closed.