Återkommande teman

Återkommande tema eller till och med upprepning av drömmar är ett tecken på att ”det omedvetna” verkligen försöker dra jagets uppmärksamhet till något viktigt och fortsatt olöst – det är något som jaget behöver förstå.

« Back to Glossary Index