Åtta

Åtta har i princip samma symboliska värde som FYRA. Det är främst uttryck för helhet, ”ett tal för individuationsprocessen” (Edinger 1994, s. 71).

Den åttakantiga formen kan ses som en utveckling av FYRKANTEN mot CIRKELN, och delar alltså i högre utsträckning cirkelns symbolik; det vill säga ett slags övergång från jordisk helhet till andlig.

Medan sju antyder en oavbruten serie, innebär steget till åtta en viss tvekan och osäkerhet; en omständighet som äger likheter med förhållandet tre och fyra. Åtta är sjus fullbordan, steget till en ny ordning. (CW 14, par. 574.)

I euoropeiska sagor som De sju korparna och exempelvis taoistiska legender, är ”det åttonde” en flicka; vilket ånyo för tankarna till förhållandet tre och fyra. (I andra sammanhang är “det åttonde” ledaren, herren, etcetera.) Inom kristen mystik kan det åttonde betraktas som serien sjus moder, sedan det tenderar att ha en feminin kvalitet. (CW 14, par. 579.)

Dopfuntar är ofta åttakantiga. Det är ett uttryck för idén om kopplingen mellan det jordiska/mänskliga och det himmelska/gudomliga, men mer uttryckt den åttonde skapelsedagen, det vill säga Kristi återuppståndelse, eller för att åtta personer räddades av syndafloden. Åtta kan alltså vara ett uttryck för återfödelse.

« Back to Glossary Index