Avföring

Även om det kanske inte är det första vi berättar om är avföring en vanlig symbol i drömmar. Avföring är en del av kroppen vi släpper ifrån oss, och tilldrar sig på så vis allsköns associationer. Enligt principen ”det lägsta är också det högsta” blir avföring ibland oväntat kopplad till guld eller annat högt värde. Alkemister experimenterade med avföring utifrån denna intuitiva idé; de betraktade avföring som prima materia, det vill säga det värdelösa som ska förvandlas till det värdefulla; det kan också avse tillståndet putrefactio. I drömmar är det ofta kopplat till kreativitet. von Franz säger i Creation Myths att tarmuttömning i drömmar ”i de flesta fall symboliserar skapande” (s. 215). Jung poängterar i Symbols of Transformation att barnet har ett kuriöst intresse för toalettbesöket och tänker: Aha, det är så saker och ting blir till, det är så de ”kommer ut” (par. 276). (Se även Toalett.) Men annars kan drömmar om negligerade toaletter och liknande hemskheter kompensera en alltför pryd identitet, som om drömmen vill tvinga en att se sin egen skit (som vi annars tenderar att se blott hos andra).

Inre tryck
Om man måste göra ifrån sig i en dröm kan det betyda att det finns ett inre tryck som man skulle behöva släppa ut; det kanske är något som måste uttryckas. Eftersom avföring “skapas” inom oss kan behovet vara kopplat till kreativitet. (Se även TOALETT.)

Å andra sidan kan exempelvis en drömbild där man okontrollerat gör ifrån sig, eller ser mycket avföring på fel plats, vara en illustration av att man släppt eller släpper ifrån sig för mycket; att det kanske vore en god idé att hålla mer inom sig. (Se även KÄRL.)

Autonom process
Avföring är något som ofrivilligt och autonomt skapas inom oss och att göra sig av med det är förstås en av våra kroppars mest grundläggande funktioner. Ibland sammanblandas eller förväxlas det följaktligen med andra instinktiva funktioner, på ett sätt som förr kallades ”pervesion”.

Det lägsta som det högsta
Det finns en intuitiv förväntan att något extremt kommer att slå över i sin motsats, eller rentav är sin motsats, vilket har en stor symbolisk eller psykologiska signifikans. ”Det högsta är också det lägsta”, som alkemisterna sade, och kopplingen mellan avföring och guld är följaktligen återkommande. Flera folksagor gör denna koppling, liksom en del vidskepliga föreställningar. Jämför även skarabén, dyngbaggen, som rullar en boll av avföring som förknippas med guld och med solen, och ur vilken dess avkommor föds. (Jämför även den indianska mytologiska berättelsen där människor skapas av sopor, eller för all del Bibeln, där människan skapas av LERA.) Enligt de alkemiska texterna finner man Mercurius i avskrädeshögarna (“in stercore invenitur“) – men tillägger ironiskt att många har sökt honom där utan att finna något av värde.

Negativ helighet
Avföring kan ha ett symboliskt värde av ”negativt numinosum”. Som en produkt av kroppen bär det ännu själens värde. Det är en orsak till att vilda djurs spillning i många kulturer betraktades som helig. Det finns en koppling mellan avföring och det vördnadsfulla (se TOALETT).

Skräp
Som ett slags avfall saknar avföring helt värde; det kan ibland representera “skit”, helt enkelt. (Se även URIN.) Vilket i sin tur är en vanlig symbol för det vi förkastar, skuggmaterial med mera – det vill säga kanske precis det vi behöver ta tag i.

Konvenans
En av mänsklighetens mer grundläggande överenskommelser är att man gör ifrån sig på lämpliga platser. Till och med husdjur som KATTER och HUNDAR accepterar denna regel. Att inte följa denna överenskommelse är ett tecken på att man inte är en del av mänskligheten eller att man är galen. Det händer ett neurotiker liksom DJUR använder avföring för att markera revir.

Lämpliga och olämpliga utlopp
I drömmar kan symbolen att göra ifrån sig på olämpliga platser, som ett VARDAGSRUM, indikera att det finns potentiell kreativitet som inte finner något lämpligt utlopp. Om det är stopp i TOALETTEN, eller den av annat skäl inte fungerar som tänkt, kan det vara en spegling av de lämpliga kanalerna för få ur sig det inte är tillgängliga. De skulle behöva ”rensas” på ett eller annat sätt. Förstoppning kan vara ett tecken på att man inte alls får ur sig det som måste ut, medan diarré i sammanhanget skulle kunna ha en uppenbar betydelse.

Hämning
Å andra sidan, om man inte klarar av att göra ifrån sig på en viss plats, även om det vore lämpligt, kan det betyda att platsen känns för främmande, det känns för obekvämt, och man gör sig hellre besväret att gå någon annanstans med sina behov. Till exempel, om man är på besök hos kungligheter kanske man inte kan förmå sig att använda deras toalett; i en dröm kanske man inte kan använda toaletten på jobbet utan gör ifrån sig utanför porten i stället, och så vidare.

« Back to Glossary Index