Axel (kroppsdel)

Axlarna uttrycker styrka och makt, som i ordet ”bredaxlad”. Axeln krävs för att använda ARMAR (se detta); skadar man sin axel kan man inte längre kontrollera armen, man kan inte arbeta, bära något, och så vidare. Vi använder också uttrycket att ”axla något” när vi tar på oss ett jobb, tar ansvar. I en gnostisk text heter det att ”Jesus kallas sädens axlar”; en tidig teolog skrev att ”axlarna … betecknar förmågan att skapa, sträva och åstadkomma”, etcetera (Chevalier, 1996).

« Back to Glossary Index