Bad, Badrum

Bad, Badrum

Att bada och TVÄTTA sig representerar att tvätta bort sina synder, att förvandlas genom att upplösas i det omedvetna, pånyttfödas, och är således mycket vanligt i initiationsriter. Drömmar om bad har ofta en anstrykning av detta innehåll.

Förening
Att doppa någon eller något i VATTEN är i vissa sammanhang förknippat med upplösning och förening, en återkommande bild inom alkemin. Att sjunka ned i eller önska förenas med det oändliga havet kan psykoanalytiskt ses som en längtan att återgå till Den stora modern. Alkemisterna kallade badet för ”livmodern”.

Födelse
Bad, nedstigning i vatten, DRUNKNING och dop är likartade symboler förknippade med födelse, återfödelse och upplysning. Att doppas i vatten kan också symbolisera fruktbarhet, liksom att vattna. Enligt somliga traditioner tog bruden av detta skäl rituellt bad innan vigseln.

Badrum
Badrummet fyller tre huvudsakliga syften: Att TVÄTTA sig, att använda TOALETTEN och att göra sig i ordning för möte med andra (vilket förstås har med persona att göra). Alla dessa tre verksamheter är mer eller mindre privata, så badrummet i en dröm representerar ofta en privat del av ens inre, som sannolikt berör ett eller fler av nämnda områden. Det vi gör i badrummet är något mer eller mindre intimt, som antyder en djupare, mer personlig betydelse än det vi exempelvis gör i ett mer socialt sammanhang. (Jämför VARDAGSRUM.)

Eftersom badrummet är privat och en plats där vi uträttar våra naturliga behov, är det förknippat med det (kollektivt) omedvetna och har av det skälet ofta en kuslig anstrykning i våra drömmar.

Alkemi
Bad, nedsänkning, DOP och DRUNKNA är synonymer, menar Jung (CW14, par. 549); ”alkemiska symboler för Självets omedvetna tillstånd, så att säga dess förkroppsligande – eller, mer exakt, för den omedvetna process genom vilken Självet blir ’pånyttfött’ och inträder i ett tillstånd som kan upplevas.”

Comments are closed.