Bakgård

« Back to Glossary Index

En bakgård är ofta mer eller mindre gömd, och mer eller mindre ostädad; kanske skräp lämnats kvar på platsen och underhållet kommit efter till förmån för framsidan. I så fall representerar antagligen bakgården underlägsenhet, undangömda aspekter av oss själva, det som inte riktigt tål dagens ljus, den mindervärdiga funktionen i Jungs typologi, etcetera. (Ett liknande symbolvärde som ”under SÄNGEN”, med andra ord.)

En vacker bakgård – för sådana finns ju också både i dröm och verklighet – har förstås ett mer positivt symbolvärde, men är fortfarande mer eller mindre i det fördolda. (Jämför BAKDÖRR.)

« Back to Glossary Index