Bakom

Vi ser inte det som är bakom oss. Det är på så vis lagt i mörker och okänt (jämför ÖGA), och representerar antagligen något vi är omedvetna om. Jung skriver: ”… om du ser ned i marken framför dig befinner du dig i det medvetnas sfär, men om du ser bakåt tittar du in i ditt omedvetnas område, som alltid är där vårt medvetnas ögon inte tittar.” (1984, s. 18.)

« Back to Glossary Index