Bälte

Bälte symboliserar makt, styrka och/eller självdisciplin.

Makt och styrka
Bältet är en viktig del av soldatens eller polisens uniform, och i populärkulturen var det bombastiska revolverbältet uttryck för en cowboys individualitet, mod och kraft. Om någon “drog åt bältet” handlade det om att han gjorde sig redo för slagsmål eller som en själkontrollerande åtgärd. Tor hade ett bälte som gav honom hans styrka.

Kontroll
Bälte används för att hålla BYXORNA uppe. Både bälte och byxor är i olika sammanhnag uttryck för kontroll. Samtidigt kan bältet liksom exempelvis RING antyda att man är fast i något. Kontrollen är kanske inte den egna förtjänsten, så mycket som att man i själva verket är kontrollerad av någon eller något annat. Den diciplin som bältet antyder kommer sällan inifrån, utan från kollektiva förväntningar.

Identitet
Bälten används i många rituella sammanhang som ett uttryck för identitet, för något man uppnått. Idag är detta särskilt tydligt inom kampsporter, där man med stigande kompetens erhåller bälten i olika färger som betecknar detta.

Oandlig
Bältet delar i viss utsträckning symbolvärde med RING och knut; inget av dessa fick man på sina håll ha med sig till heliga ritualer, då de hade en bindande effekt. Vi kan också observera att människor som ser sig själva som andliga aldrig har iögonenfallande bälten. (Se även KLÄDER.)

« Back to Glossary Index