Barfota

Att vara barfota är att vara NAKEN på fötterna. Det kan vara en symbol för att vara förbehållslös och kanske lita mer på sin instinkt än vardagliga konventioner.

Man kan inte möta det heliga med SKOR på fötterna. I andra Moseboken 3:5 säger Gud som brinnande buske: ”… drag dina skor av dina fötter, ty platsen där du står är helig mark.” Detta upprepas i Apostlagärningarna 7:33. Det är ju också vanligt inom olika traditioner att man inte får beträda den heliga platsen med skor på fötterna.

Att exempelvis springa barfota i gräset kanske får oss att associera till barn, som i sin tur också är bokstavligt och bildligt kopplade till nakenhet. Att ta av sig SKORNA kan vara ett tecken på respekt, men också att man lämnar sina invanda förhållningssätt och bekväma ståndpunkt och provar att gå mer förutsättningslös.

« Back to Glossary Index