Båt, Fartyg, Skepp

Skeppet för människan över havet, det omedvetnas djup. Det är framför allt en symbol för RESA, en (medveten) konstruktion för att fara över delar av världen man inte annars kan resa – vilket i sin tur är förknippat med människans ”onaturliga” medvetenhet. Denna det medvetnas konstruktion eller metod (se nedan) på det omedvetnas djup kan spegla jagets relation till det omedvetna.

Resa
Med båten tar vi oss över det omedvetnas djup (havet), eller längs ”energiströmmar” (FLODEN), eller över mer begränsade omedvetna ställen (sjön); allt detta sannolikt i motsats till exempelvis BILEN och vägen. I vilket fall som helst illutrerar båten säkert en resa vi företar oss i något avseende. Skeppet på havet är som en stjärna som cirkulerar på himlen, men det kontrolleras av människan; det är en bild av individens förmåga och nödvändighet att välja ett mål och ta ut en kurs.

Skeppet eller fartyget är en återkommande bild för den stora resan i myter och religiösa föreställningar. I drömmar kan fartyget vara en bild för en inre resa, där den av människan konstruerade farkosten är det kända eller det som är möjligt att känna till, och havet är det andra. Oväder blir uttryck för omedvetna krafter, liksom grund, MONSTER, och så vidare. (Se även VÄDER.) Kaptenen och hans fartyg, sjökort och instrument, illustrerar jagets förmåga att navigera i det yttre och inre livets världar. Alkemisterna använde fartyget och resan som ett uttryck för deras ofta tråkiga, tröttsamma men ibland farofyllda och heroiska opus.

Båten är det FORDON vi för närvarande använder (se detta), men kanske under en mer omedveten eller inre resa än exempelvis bilen antyder. VATTNET är i mycket högre grad än vägen oberäknelig. Båten eller fartyget antyder också i högre utsträckning äventyr och utforskandet av det okända.

Det feminina
Skeppet eller fartyget är över hela världen en feminin symbol som traditionellt tilldelas kvinnliga namn och som i många mytologier kopplas till månen eller mångudinnor. Dess funktion att anknyta till andra hamnar antyder en relationsfunktion som också är feminin. Det på havet gungande skeppet bär sin last och sin besättning inom sig, likt en havande kvinna.

Övergång
I synnerhet mindre båtar delar brons symbolik. I grekisk mytologi sätter man sig i Charons båt för att ta sig till andra sidan, och i forn sed var båtbegravningar vanliga. Enligt Dictionary of Symbols ”har alla civilisationer sin dödens båt”. Det finns både bokstavliga och symboliska likheter med kista och här finns också kopplingen med det feminina, moderliga. (Se även FLOD.)

Skydd
Båten skyddar oss mot det farliga och okända, och kan symbolisera just beskydd och trygghet. I kristen tradition liknas kyrkan vid en båt, som erbjuder möjlighet att ta sig genom livets stormar. Detta kanske i synnerhet gäller större flytetyg, som skepp.

Metod
Fartyget kan betraktas som den “metod” eller det “system” som drömmaren använder för att ta sig fram i sitt (inre) liv. Det håller oss flytande på det (kollektivt) omedvetnas hav; det kan vara en idé, en filosofi, en tradition eller annan tankekonstruktion.

Eftersom vi försöker styra båten över det okända är den en symbol för vårt jags mödor eller ambitioner, kanske i högre utsträckning än andra fordon en symbol för vår psykologi.

Sjösjuka
Om det omedvetna flödar in i det medvetna kan man förlora kontakten med jorden, drabbas av inflation, bli yr och känna sig sjösjuk.

Typ av flytetyg
Givetvis är det avgörande vad för slags båt vi använder i drömmen. Med kanoten och ekan tar vi oss förmodligen fram nära land, med stor frihet och muskelkraft, likt CYKELN. En motorbåt antyder medveten energi; ett segelfartyg är beroende av den (gudomliga) VIND vi inte kan påverka; ett skepp kräver en fungerande besättning, och så vidare.

Segling
Särskilt segling är en god metafor för individuationsprocessen, eftersom man å ena sidan måste arbeta och använda sin kompetens och å andra inte kan påverka det man är beroende av – om ödet så att säga vill ha en storm, så kommer det att storma, oavsett våra egna önskemål; men hur vi sedan hanterar detta är helt upp till oss själva.

« Back to Glossary Index