Ben (kroppsdel)

Ben representerar vår kontakt med marken, verkligheten, och förmåga att röra oss. (Se även FOT och SKO.) Om man drömmer att man har svårt att gå, skadat foten, har ont i benet, och så vidare, kan det hänsyfta på att den personliga utvecklingen är hämmad – man har svårt att komma framåt.

Social frihet
Benen kan också symbolisera våra sociala möjligheter; traditionellt har vi alltid gått andra till mötes, gått för att besöka folk, och så vidare. Det ger oss möjlighet att delta i det sociala livet, och hela samhällets ben uttrycker så att säga dess sammanfogande.

Kontroll
Makt och kontroll uttrycks i marschens överdrivna steg, och den som står bredbent manifesterar ett slags styrka – värden som återkommer i symbolen BYXOR.

Styrka
Vi är starka i våra ben, med de stora lårmusklerna, och kan gå mycket långt, springa snabbt och sparka hårt. Skadade ben gör oss svaga och kanske beroende.

Ståndpunkt
Benen kan liksom fötter indikera ståndpunkt, vad vi står för, och i drömmar reflektera huruvida vi står stadigt, står på egna ben, och så vidare.

« Back to Glossary Index