Berg

Bergets komplexa symbolik utgår i princip alltid från höjd och centrum, styrka och helighet. Liksom land (medvetenhet) stiger ur havet (omedvetenhet), är berget ”stigande land” som antyder högre medvetenhet.

Andlighet
På berget kommer man närmare himlen och det representerar på så vis andlighet, närheten till gudarna och kommunikation med det gudomliga. Heliga berg med gudar finns runtom hela jorden. Berget som världens centrum kring vilket världsalltet kretsar gör det till en bild av världsaxeln. Örnar som bor i och seglar kring berg förstärker denna association. Drömmer man att man är på ett berg har innehållet säkert en andlig anstrykning, och ibland är berget ett uttryck för Självet i drömmar och visioner.

Det kollektivt omedvetna
I synnerhet under kristendomen tänkte man sig att allehanda monster höll till i bergen; häxor, JÄTTAR, TROLL och fantastiska DJUR. Bergen är på så vis, tillsammans med sin uråldrighet, fortfarande en representation för det kollektivt omedvetna.

Vilande klippa
Berget delar symboliskt innehåll med klippan (se STEN); vilande, orubblig, gammal, och kan representera stabilitet, visdom, det som bara “är” inom oss och som alltid varit där.

Strävan efter högre mål
Att gå upp för ett berg symboliserar andlig strävan och ambitioner (jämför TRAPPA). Det står för ”pilgrimsfärdens mål och uppåtstigande”, och är således förknippat med Självet. I Ching beskriver målet på följande sätt: ”Kungen introducerar honom till det Västra berget.” Richard av St. Viktor säger: ”Vill du möta den förvandlade Kristus? Gå upp för berget och lär känna dig själv.” (CW 9i, par. 403, fotnot.)

Att den eftersträvansvärda blomman – möjligen som uttryck för upplysning eller Självet – växer på bergets topp återkommer både i österländsk och västerländsk tradition. Inom alkemin kallades den ibland Lunatica; karaktäristiskt för denna mysticism kunde man bli galen eller helad av den. Blomman på bergets topp kunde vara eller beskrivas som ”de vises sten”; ytterligare ett par versioner talar om ”mannen på silverberget” från vilket gyllene floder flyter (precis, återigen, som i österländska bilder) samt gamen med de fyra färgerna. (Jung 2020, s. 160-161.)

« Back to Glossary Index