Besatthet

Besatthet kan handla om kontroll, att något annat har kontroll över något som det kanske inte borde ha; att man har förlorat kontroll över sig själv eller över något annat.

« Back to Glossary Index