Beslöjad, Dold

Beslöjad, Dold

Att vara beslöjad är att vara osynlig. (Jämför barn som tror att de inte syns om de döljer sitt huvud.) Och att vara osynlig är att vara en ande. Detta är orsaken till att de som ska invigas i mysterier eller liknande ofta är beslöjade, som initanderna i den eleusinska mysteriekulten.

En drömfigur kan uppträda som beslöjad om den är ”dold” för medvetandet – det är en hemlighet, någonting okänt.

En beslöjad person separerar sig själv från andra; att bli beslöjad är i kristen klosterkultur att skapa en intim relation med Gud, i motsats till det jordliga.

Världen är beslöjad av maya, enligt buddismen – vi kan inte utan upplysning se världen som den är.

Comments are closed.