Bil

Bilen vi kör eller åker i illustrerar hur vi tar oss fram i världen, våra möjligheter att ta oss dit vi vill komma (jagets förmåga), och/eller vad som styr vårt liv i det avseende drömmen illustrerar, eller det som driver oss. Det handlar om oss själva i vardagen, det dagliga att ”vara på väg”, eventuellt mot ett mål; liksom HUS en situation.

Som alla FORDON kan bilen representera ens jag och/eller psykologiska utveckling. Särskilt utmärkande för vår personbil är att den ger oss autonomi och självständighet. Att inte ha tillgång till bilen kan utgå från detta innehåll.

Det är viktigt att notera vad för bil det är man drömmer om, och vems det är; för man vill förstå vilken aspekt av ens inre liv – vilken situation – bildrömmen anspelar på.

Metod
Bilen man har, kör eller skjutsas i anspelar i allmänhet på den metod man (mer eller mindre omedvetet) använder för att ta sig fram i mer vardagligt avseende.

Drivkraft
En tillhörande betydelse är ens (omedvetna) drivkrafter – bilen är ju det som driver; symboliskt sett vår energi och förmåga att ta oss framåt.

Denna drivkraft kan få oss resa långt, uppnå avlägsna mål, korsa gränser, och så vidare. Men lika mycket som bilen kan användas för att resa, kan den användas för att fly nuet, inte vara helt närvarande.

Detta sätt att betrakta bilen kan leda till frågan: ”Vad driver mig?” Vad symboliserar drömbilen, och vem kör (eller driver) den?

Typ av bil
Det är viktigt att uppmärksamma vad för typ av bil det är i drömmen, för det kan berätta något om situationen. Är det en sportbil, en bil lämplig för last, en bil nästan utan fönster – bekväm, trång, och så vidare. En tumregel är att det oväntade i drömmen är nyckeln till att förstå den – en bil med tre hjul till exempel är inte ”bara en bil”.

Identitet
Ens bil är förknippad med ens identitet och självkänsla, och faktum är att många är en smula identifierade med sin bil. Man vill kanske ha en bil som speglar den man är eller snarare vill vara. Detta förhållande utnyttjas i drömmar, där man kanske förlorat sin bil, eller den är orimligt vräkig, eller så funderar man på att köpa en opassande bil, och så vidare. (Jämför KLÄDER.)

Skydd
Liksom kläder erbjuder bilen ett skydd mot omvärlden, faktiskt en avskärmning eller en bekväm bubbla vi åker i. Bilen kan bli en tillflyktsort, och ett medel att fly; en vagga vi kryper in i.

Skälet till att bilförare blir arga på varandra, på ett sätt som fotgängare inte blir, är att vi saknar direkt kontakt med våra medtrafikanter; i bilen är vi relativt isolerade bland andra relativt isolerade människor.

Bilen som symbol har vissa likheter med vårt HUS – ett slags ”tredje hud”, efter vårt skinn och våra kläder. Detta kan exempelvis vara en relevant amplifikation om vi får bucklor på plåten eller om rutan går sönder, etcetera.

Kropp
Bilen är som en utökning av ens egen kropp, på sätt och vis är ett skal man tar sig runt i. På detta sätt blir bilen många gånger en symbol för kroppen. von Franz menar i Katten i saga och verklighet att HÄSTEN förr var symbol för människans kropp, men att det i modernare tider är bilen som bär den projektionen. (s. 81) En bil i dåligt skick kan alltså antyda att man själv är eller håller på att bli dålig (utröttad, stressad, sjuk, etcetera).

Vem styr ens bil?
Om någon annan styr bilen förlorar vi friheten att själva bestämma var vi ska; vi kan blott i begränsad utsträckning avgöra var denna ”drivkraft” tar vägen. Sitter någon annan vid ratten kan vi anta att vi står under inflytande av det komplex föraren representerar; till exempel om ens pappa kör kan faderskomplexet vara drivkraften i situationen; om man sitter i baksätet med föräldrarna i framsätena, kanske det antyder fallit tillbaka till förlegat ”familjemönster”, och så vidare.

Om ingen styr bilen eller om bilen kör i farligt hög hastighet kanske vi inte har kontroll över vårt eget liv; det kan också indikera inflation (jämför FLYGA).

Även om det i allmänhet är bra om vi själva har inflytande över vart vårt liv tar vägen, ska vi inte glömma att det ibland är bra att låta någon annan styra. Det kan indikera ett ledsagande, ett äventyr – man vet inte vad som ska hända samtidigt som man ”förs” mot okända marker, vilket som alltid kan vara bra eller dåligt.

Vems bil kör man?
Man kan också notera vems bil det är – om det är mammas bil, en stulen bil, och så vidare – liksom var i bilen drömmaren sitter, för sådana detaljer i en dröms inledning avslöjar en hel del om drömmens innehåll i vissa avseenden. (Drömmens inledande scen illustrerar vanligtvis den psykologiska situation drömmen behandlar.)

Kompetens
Att köra en bil på stadens gator, på motorvägar och landsvägar, kräver viss kunskap och finess, men också hänsyn till andra trafikanter. Bilen är mycket väl anpassad till det man normalt använder den till; det är en komplicerad men vanligtvis välfungerande och ändamålenlig maskin som tar en dit man vill åka.

Sociala regler
Att köra bil förutsätter att man följer en mängd regler för att skydda en själv och ens medtrafikanter. Ibland sätter vi oss över dem en smula. Det finns särskilda POLISER som strävar efter att vi följer trafikreglerna. En bra resa med bilen förutsätter normalt att föraren följer etablerade regler, vet hur man framför ett fordon, och besitter ett minimum av social kompetens.

Problem
Det är ett vanligt tema att vi har problem med bilen i våra drömmar. Det specifika problemet illustrerar förstås den psykologiska utmaning drömmen speglar. Till exempel: Om man inte hittar sin bil i drömmen finner man alltså inte sättet att ta sig dit man vill. Men observera att drömmen vanligtvis innehåller mer än bara ett sådant faktum, och hela drömmen måste som alltid tas i beaktande för att förstå en detalj av den.

Några ytterligare exempel: Att få bensinstopp kan indikera att man inte har (psykisk) energi att nå sina mål; en överlastad bil kan antyda något slags kontrollbehov eller fixering; en bil som går sönder kan indikera fysiskt problem eller att det mer psykologiskt är något som helt enkelt inte fungerar avseende ens sätt att ta sig fram här i världen; att köra över någon att den väg man valt eller den psykiska utveckling man genomgår ”DÖDAR” det den överkörde representerar; att krocka med en annan bil kan indikera en konflikt mellan två inre viljor, och krock med ett objekt en kollision med ett yttre eller inre hinder; att se bilar som kolliderar kan indikera en kamp mellan motsatta sidor; att inte komma ur ett dike att man ”kört fast”, och så vidare.

Ibland är det alltså så att den väg vi valt inte fungerar av en eller annan orsak, och drömmens övriga bilder antyder i vilket avseende.

En bil som inte fungerar som den ska hänsyftar ofta till att vi skulle vinna på att hitta ett annat sätt, och faktum är att i många drömmar där bilen går sönder, inte startar, etcetera, tar drömmaren ett annat fordon, en annan metod för att ta sig fram.

« Back to Glossary Index