Björn

Björnen är ett DJUR som förknippas med Den stora modern i sagor och myter (jämför Artemis och Kybele), men också i drömmar – “ett faktum som presenteras i mycket psykologiskt material” (Adler). I antikens Grekland invigdes flickor klädda i björnskinn i fruktbarhetsmysterier.

Moderligt djur
Björnen är ett vilt DJUR och delar denna symbols allmänna innehåll, men tolkas ibland som en ”högre aspekt” av detta. I feminint avseende ses björnen ibland som jordnära och moderlig; man kanske får fantasin om beskydd i den mjuka, mottagliga pälsen.

Raseri
Vid sidan av styrka symboliserar den även raseri, som det exempelvis uttrycks av de övernaturligt starka, rasande och dödsföraktande bärsärkarna (“björnskjortorna”). Både björnen och bärsärkarna hör till Oden, en gud för bland annat galenskap, med ANDROGYNA drag. Enligt Dictionary of Symbols menade Jung att björnen kan symbolisera det omedvetnas farliga aspekt.

Inom alkemin delar björnen symboliskt innehåll med andra ”SLUKANDEdjur som LEJON och VARG. Detta kopplar björnen till “den mörka modern”.

Björnar är å ena sidan ett vilt, aggressivt rovdjur, men kan å andra sidan i viss utsträckning tämjas. Allt sammantaget, menar Dictionary of Symbols, symboliserar björnen grundläggande krafter som kan utvecklas, men som också riskerar att leda till regression.

Måndjur
Eftersom björnen drar sig tillbaka i en grotta under vintern och kommer ut igen till våren, är den förknippad med MÅNEN och återfödelse, och därigenom även helande. Som aggressivt måndjur står björnen i motsatsförhållande till HAREN.

Människan
Björn är det vanligaste hjälpsamma djuret i nordisk shamanism (Oden var ju också en shaman). Över hela världen där björn förekommer har den betraktats som ett heligt djur, som liksom VARGEN haft många noanamn. Björnen har på ett mystiskt sätt ansetts stå särskilt nära människan. Inte endast föreställningen att människor kan förvandlas till björnar illustrerar detta, utan även berättelser om giftermål och andra nära relationer mellan människa och björn, liksom noanamn som antyder nära släktskap (”farfar”, ”bror”, och så vidare).

« Back to Glossary Index