Blå

Den blå färgen är kopplad till ande och himmel; det överjordiska och evigheten.

Himmeln
Den himmelska aspekten av färgen har förknippat den med gudomligheter som Zeus, Oden och jungfru Maria, men också med Buddha. Till följd av sina ”himmelska” kvaliteter har den blå färgen använts som skydd mot onda andar.

Hav och vatten
Havet och VATTNET har också den blå färgen, men även MOLN och regn har associerats till den, liksom fruktbarhet och förnyelse. Det är en sval och lugnande färg, kopplad till renhet och transparens; blå förenar det som är ovan med det som är nedan (jämför DIMMA).

Sinnesstämning
Till skillnad från den varma RÖDA färgen, upplevs den blå som sval och stämmer gärna till eftertanke. Den negativa sidan av den blå färgen antyder förlorad kontakt med verkligheten och illusioner, såsom ”att sväva upp i det blå” och ”slå blå dunster” illustrerar.

Tankefunktionen
Färgen kan enligt somligas erfarenhet representera tankefunktionen i drömmar, då känslofunktionen är RÖD (enligt jungiansk typologi).

Blå och vit
Blå och VIT står lierade mot GRÖN och röd, såsom det bland annat uttrycks i kristen ikonografi. Det är himlens färger, den blå skyn med sina vita moln, som kläder Jungfru Maria (här det junfruliga vita och himmelska blå). Den jungianske analytikern Robert A. Johnson upplever blått som den mest feminina av färger. (Dream Work.)

« Back to Glossary Index