Blixt

Blixten är en plötslig urladdning från himlen. Det är koncentrerad energi som skapar ELD (emotioner) och LJUS (medvetenhet) – det är “ljusets födelse”; men också livets födelse (”livsGNISTA”), eller någots skapelse och befruktning över huvud taget. Blixten har alltid varit förknippad med gudomliga, himmelska makter, som både kan befrukta och förinta. Blixt och REGN hör samman som ELD och VATTEN.

Blixten var på många håll central för shamanismen; att träffas av blixten och överleva, att drömma om blixtrar eller åskfågeln, etcetera, var tecken på kallelsen att bli shaman.

Vissa buddhistiska författare liknar upplysningen med blixten, som plötsligt kan inträffa. Det är en symbol för insikt från det omedvetna, man ser allting i blixbelysning. Det kan betyda plötslig upplysning och/eller dramatisk förändring av attityd, i synnerhet som del av ett oväder. (Se även VÄDER och ÅSKA.) Den har också i vissa sammanhang likartat symbolvärde som eld: Lidelse, besatthet av idéer, och så vidare.

Talesätt som ”att träffas av blixten” och ”få en snilleblixt” illustrerar symbolen.

« Back to Glossary Index