Blod

Blod är liv, en instinktiv (kroppslig) substans som också kan symbolisera heta känslor, passion. Att blod varit förknippat med människans själsförmågor och temperament, illustreras av gamla uttryck som ”blodlös”, ”med kallt blod” och ”väcka ont blod”; under antiken beskrevs blodet som ”organismens essens”. (Se även HJÄRTA.) Inte minst i kristen och alkemisk tradition är blodet kopplat till själen eller anden, liksom BRÖD med kroppen. (Se vidare ”Transformation Symbolism in the Mass”, par. 335, 359.)

Helig hetta
Blod är ett uttryck för livsenergi och är förknippat med SOLEN; det delar symbolvärde med färgen RÖD. I många myter och föreställningar finns en koppling mellan blod och eld, till exempel att spillt blod förvandlas till eld.

Själen eller anden tänks sitta i blodet, och således är blod heligt. von Franz beskriver blodet som det “emotionella, aktiva psyket … det affektiva psyket” (1994b, s. 91.)

I somliga riter (som inom mithraskulten) och i uttryck som i Johannes Uppenbarelse 7:13-14 används blod som dop eller rening. Det handlar om att utstå och överkomma ett affektivt tillstånd. Blodets symbolik kombinerar vatten och eld, så ett dop i blod skulle för en alkemist beskriva både calcinatio (förbränning) och solutio (upplösning).

Livssubstans
Blodet är enligt somliga traditioner den gudomliga livssubstansen som flödar genom våra KROPPAR. Det har överallt en särskild, mer eller mindre helig och tabubelagd innebörd, förbundet med magi, övernaturligheter och vidskepelser. Jämför än i dag vanliga uttryck som ”blodsbröder”, ”blodskam”, ”att ha det i blodet”, ”kallblodig”, och så vidare, samt fortfarande populära föreställningar som att man skriver sitt kontrakt med djävulen i eget blod, etcetera.

Blodets koppling till ”livssubstansen” återkommer inte endast i dess koppling till elden – ”varmt och rödaktigt som elden” – utan även föreställningen att blodet förvandlas till säd hos mannen och mjölk hos kvinnan.

Alkemi
Inom alkemin var blod en av de mest kända synonymerna för aqua permanens (lapis i flytande form eller “förvandlingssubstansen), men också därmed för ande.

Kvinnligt mysterium
I gamla myter och riter är blod associerat till modergudinnan eller modersbilden i allmänhet. Blodet är ett “kvinnligt” mysterium kopplat till hennes fruktbarhet. Blod offrades till jorden för att befrukta det. Den goda moderns mörka sida är en blodtörstig gudinna, kopplad till krig och slagfält (till exempel Anat, Hathor och Kali). Många kvinnliga ritualer till gudinnors ära var veritabla blodfester.

Koagulering
Blodet har egenskapen att stelna för att stoppa flödet ut ur kroppen; det är en skyddande eller helande och spontan process. Det kan vara något som måste ske för överlevnads skull, men koagulerandet kan också ha en negativ kvalitet, som något som stoppar ett tänkt flöde.

« Back to Glossary Index