Blomma

Även om alla sorters blommor har en egen symbolisk kvalitet, är de alla i allmänhet ett uttryck för ”den passiva principen”. De stiger stilla från jorden och tar vänt emot solsken och regn. Blommor har en utpräglat mottaglig och feminin karaktär, och beskrevs på samma vis som unga, sköna kvinnor – de är väna, vackra, och så vidare.

Död och återuppståndelse
Bilden av blommor som vaknar på våren efter den långa vintern är en symbol för DÖDA ANDAR som stiger från jorden. I synnerhet RÖDA och lila blommor har detta symbolvärde eftersom det är BLODETS, livets och själens färger. Efter slaget vid Landen växte ett hav av röd vallmo upp påföljande sommar, och vallmon är också i modern tid symbol för de som stupade i första världskriget. De oräknerliga soldaterna som dog och försvann i leran återkom som röda blommor. I Aten hölls blomsterfestivalen på våren, en åminnelseceremonin för de döda. När dödsguden Hades rövade bort Persefone plockade hon blommor. Blommor är alltså förknippat med döden och med de dödas själar. Kroppen begravs i jorden och själen återuppstår i annan form, likt en blomma.

Den späda blomman som slår ut på våren är en bild av ungt liv och pånyttfödelse. Dess stjärn- eller rentav mandalaformade blad gör att den kopplas till solen, världen eller centrum (som lotusblomman i sydostasien, ”den gyllene blomman” i kinesisk alkemi, ”alkemins gyllene blomma” i Europa); ibland representerar den Självet i drömmar. Den symboliserar oskuldsfullhet, livskraft och livsglädje. Men samtidigt livets förgänglighet.

Känslor
Mer allmänt är blommor ett uttryck för känslor, och så används de ju än idag. Vill man uttrycka sina känslor – sorg, kärlek, uppskattning – gör man det med blommor.

Erotik
Blommor kan ha en sexuell betydelse i drömmar. Vissa blommor, som violer, representerar å ena sidan kyskhet, medan andra blommor, som ROSEN, kan ha en utpräglat erotisk kvalitet. Själva blomman på växten är och kan påminna om könsorgan. (Detta skiljer symbolen från växter i allmänhet.) Observera att Persefone, som nämndes, plockade blommor när Hades våldförde sig på henne. Det finns en tydlig koppling mellan blommor, sex, våld, död och pånyttfödelse som “går i dagen överallt” (Stevens).

Färger
Blommans färg tillmäts alltid betydelse, då den vita blomman kopplas till renhet (men även död), den röda med livskraft, blod och sexualitet, den gula med solen och guld, och så vidare.

Coniunctio
Enligt Edinger uppstår ”mirakulöst” uppväxande av blommor och annan växtlighet som ett tecken på coniunctios närhet, med tillägget att ”det är inte undantagslöst gynnsamt, eftersom det kan innebära inflation för det omogna jaget” (1994, s. 220).

« Back to Glossary Index