Bly

Bly är en METALL som alkemisterna använde som prima materia – det vill säga den metall som ska förvandlas till GULD. Det är en svart, ”värdelös” metall; ”det mest ogenomskinliga som finns”. (Aion, par. 215.) Detta i kontrast till kvicksilvret. Men ”filosofernas bly” innehåller ”den skinande vita duvan”, som också kallas metallernas SALT; och den mest ogenomskinliga metallen kan förvandlas till genomskinlig ädelsten. Metallen är förknippad med Saturnus, som i många sammanhang har en deprimerande och tyrannisk kvalitet. Paracelsus skrev: ”Om alkemisterna visste vad Saturnus innehåller, skulle de överge alla andra material och uteslutande ägna sitt arbete till denna metall.” (Citerad i Chevalier 1996.)

« Back to Glossary Index