Bok

Boken symboliserar uppenbarad visdom, kunskap, medvetenhet och sanning.

Religion
Många religioner har som bekant ett närmast fanatiskt förhållande till sina ”böcker” av nämnda symboliska orsak. Det gäller även historiska religioner. För att göra rent bord med andra ”sanningar” anställdes bokbål både i Centralamerika och i Kina redan innan världsreligionerna nådde dessa delar av världen. Samtidigt menar sig vissa heliga personer (såsom Jean d’Arc och Paracelsus) ha tillgång till en utomvärldslig bok, som de boklärda inte har – det vill säga, en ännu mera sann sanning. Ibn Arabi menade att universum är en stor bok, och i bibeln talas det om Livets bok i paradisets centrum.

Alkemi
För alkemisterna var ”arbetet” en bok. De är inte de enda som använt parallellen med HJÄRTAT å ena sidan, och den stängda boken som döljer sitt inre respektive den öppna boken som visar det, å andra.

Bok i drömmar
I mer vardaglig bemärkelse behåller boken än idag sin grundläggande symbolism: kunskap, medvetenhet, och i viss mån (andlig, ibland intellektuell) sanning. Enligt jungiansk typologi kan boken representera tankefunktionen. I drömmar har boken nästan alltid en positiv betydelse, men då ”bok” också har drag av uråldrighet och mysticism kan symbolen färgas av det kollektivt omedvetnas innehåll, och på så vis verka mystisk och kuslig och förknippas med spökerier etcetera.

« Back to Glossary Index