Boll, Sfär

Bollar är (vanligtvis) helt sfäriska och symboliserar inte sällan helhet och således Självet; i synnerhet en boll som är i rörelse individuationsprocessen.

Det runda
Inom alkemin och andra filosofiska och mystiska traditioner har själen, universum och den ursprungliga HERMAFRODITEN i olika sammanhang beskrivits som runda; alkemisterna beskrev heliga substanser eller företeelser som ”runda” – även det uppenbart icke-runda, som FISKEN eller anden-i-VATTNET. Således var eller beskrevs deras KÄRL som runt. Hildegard av Bingen beskriver i sina visionära texter själar som ”eldklot”. Med andra ord är sfären perfektion och totalitet, och förknippas även med själen; ”det perfekta” och ”det runda” är symboliskt synonyma begrepp. (Se även CIRKEL.)

Själen
Inte endast antikens filosofer tänkte sig själen som rund (en obruten enhet). ”… även om själen som ett sfärsikt objekt är främmande för oss, drömmer vi ännu om den på det sättet. Det är en välkänd arkaisk idé.” (Jung 2014, s. 12.)

Det sammanhållande
Bollen, som inrymmer den största inre volymen för en given yta, är en symbol för ett sammanhållet jag och för det självreglerande psyket.

Himlakroppar
I vissa kulturer fanns det ett utpräglat kultiskt förhållande mellan bollen och exempelvis solen, alltifrån forntidens Mexiko till kristna klosterspel. Liknande associationer gjordes i antikens Grekland. (Jämför LEK, SPEL.)

Bollsport som individuation
En bollsport eller LEK med bollar kan i drömmar tolkas som en metafor för personlig utveckling eller individuation, eftersom “helhet” symboliserar Självet som driver individuationen. Processen tar sina egna vägar, mycket verkar bero på slumpen och utgången är svår att förutse, precis som en fotbollsmatch till exempel.

Ett liknande sätt att se på matchen är att betrakta bollen som den psykiska energins fokus, som förflyttar sig enligt olika krafter i konflikten mellan motsatser. På detta vis symboliserar bollar ofta just inre energi.

Labyrint
Labyrinten där sidorna tippas för att få bollen (eller kulan) att åka längs en bana kan ses som ett uttryck för denna association, inte bara i det på 1900-talet populära bordsspelet, utan även i 1500-talets kloster. (Se även LEK.)

« Back to Glossary Index