Bord

Ett matbord eller motsvarande möbel indikerar samvaro och relation, något som förstärks om drömfigurerna också äter tillsammans. Man skulle kunna säga att det anspelar på en ”sammansättning” av innehållet kring bordet. (Jämför FÖRTÄRING.) Om bordet är runt finns det skäl att anta att de förts samman med avsikt att uppnå helhet (är bordet fyrkantigt kan det signalera att denna ambition inte är en del av bilden.)

Enligt von Franz är riddarna av runda bordet-motivet ett uttryck för inre enhet eller förening som ofta förekommer i drömmar.

Mytiska sammanhang förstärker detta. När riddarna samlades kring det runda bordet uttrycker det samhörighet, men situationen utgör också på sätt och vis världens andliga centrum. (Jämför PÅLEN man samlas kring vid ceremonier.) Jesus samlar sina lärjungar kring matbordet vid den sista måltiden, vilket förstås har likartat symboliskt innehåll. I Bibeln samlas de tolv stammarna kring bordet, i förening som det utvalda folket, och så vidare. Än idag känner vi vaga svallvågor från det en gång laddade symbolvärdet, som att man tycker det är oartigt om någon bara reser sig och går innan alla ätit klart, etcetera (motsvarande känsla får man inte om någon reser sig från soffan, till exempel).

« Back to Glossary Index