Bro

Bron är en symbol för övergången från det ena till det andra – den förbinder motsatser. Inte sällan implicerar övergången (liksom initiation i allmänhet) fara i myter och legender. Bron kan betraktas som en ”vertikal STEGE”.

I drömmar kan bron illustrera en psykologisk transformation eller en reflektion av förändringar i det privata livet eller i arbetslivet.

En bro är en konstruktion som människan byggt, till exempel över en FLOD, och symboliserar i denna mening ett medvetet sätt att ta sig från en psykologisk punkt till en annan. Färjkarlen har en liknande betydelse, men han är “autonom” och kan behöva övertalas eller betalas. Ofta är brobygget eller övergången förknippad med någon form av OFFER, kanske för att det är en ”onaturlig” (byggd av den medvetna människan) konstruktion över ett naturligt (omedvetet) hinder.

Både regnbågen och vintergatan har setts som en bro mellan världarna, och shamaner antas ha tillgång till en ”bro” mellan världar.

Det är en universell föreställning att bron till andra sidan är mycket smal och att syndare riskerar att falla av när de går över. Dictionary of Symbols uttrycker det på följande sätt: ”Bron placerar män och kvinnor på en smal väg där de ställs inför den oundvikliga skyldigheten att fatta ett val – och detta val kan leda till frälsning eller fördömelse.”

« Back to Glossary Index