Bröd

Brödet intar en särställning i människans kultur och traditioner, med oräkneliga ritualer och religiösa föreställningar. Det är i grund och botten en symbol för föda, för livets nödtorft – ”vårt dagliga bröd”.

Den starka symboliken brödet bär kommer sig inte minst av det i sig symbolladdade framställandet: Odlandet av spannmål, skördandet, skiljandet mellan agnar och vete, malandet, blandandet, knådandet, och slutligen förvandlingen i den heta ugnen. (Jämför KÖK.) Varje steg i denna process har en egen symbolisk innebörd de flesta människor intuitivt känner något för. Slutprodukten är brödet – människans mest alldagliga men kanske också mest helgade föda – som delas vid måltiden när var och en bryter sin bit av det. Brödet är till skillnad från FISK, kött och FRUKT något människan själv skapat; det är en produkt av den flitiga och strävsamma kulturmänniskan. Det hela är något så genuint mänskligt att vi har ett närmast intimt förhållande till vårt bröd, som ju enligt kristendomen rentav symboliserar ”människosonens” kropp.

Att äta bröd (och annan mat) kan symbolisera en realisering, assimilering av idéer och gällande omständigheter; att de blir realitet istället för abstraktioner. Bibeln använder detta bildspråk, som i ”Du har låtit oss äta tårarnas bröd” (Psaltaren, 80:6) och ”De har ätit brottets bröd” (Ordspråksboken, 4:17).

I drömmar har brödet nästan alltid en positiv betydelse, men vanligtvis med en anstrykning av det fysiska, jordnära, mänskliga, hellre än det heliga och vidlyftiga. Till exempel, den som i en dröm behöver bröd kan behöva se över sina kroppsliga, helt mänskliga behov. (Se även FÖRTÄRING.)

« Back to Glossary Index