Bröllop

Bröllopet är den klassiska bilden för coniunctio, den heliga föreningen av motsatser. Överallt har bröllop detta symbolvärde, där de två ”olika” kompletterar varandra och blir en enhet, som inte minst i och med den påföljande födelsen av ett BARN blir en helhet större än dess delar. Just det sexuella, befruktande inslaget i bröllopet går igen i många myter (himlens och jordens förening) och ritualer (kungens och prästinnans förening), samt har ett starkt inslag i mysteriereligioner och mysticism (som giftermålet mellan SOL och MÅNE i alkemin). Oskuld är förknippat med bröllopet, eftersom oskulden symboliserar livets gudomliga ursprung, och människans förening blir det gudomligas världsliga KÄRL som garanterar livets fortbestånd.

Föreningen det mystiska bröllopet symboliserar uttrycks som giftermål mellan kung och drottning, eftersom det handlar om något bortom medvetandets sfär (vilket omvänt är skälet till att exempelvis en inre, omedveten konflikt representeras av djur snarare än något drömjaget är involverad i).

Bröllop och äktenskap hör samman med OFFER och initiation, både i gamla ritualer och i samtida drömmar. En bokstavlig tolkning av kopplingen är den där exempelvis en ung man inte vill gifta sig (eller numer hellre skaffa barn) med den han älskar, för han är rädd att förlora sin frihet och sin ungdom. Det är något han måste offra för att ta nästa steg, en psykologisk omständighet som drömmar ofta speglar.

Giftermålets symbol uppträder också i samband med död och begravning. Det är enligt von Franz (1995b, s. 141) en återkommande bild i äldre personers drömmar, som visar mot det närstående slutet.

« Back to Glossary Index