Brottning

Att brottas är att strida och symboliserar givetvis någon sorts konflikt, en kamp. Men brottning särskiljer sig från andra former av strid, i och med att den är fysisk och intim. Två personer som brottas liksom omfamnar varandra, använder hela kroppens muskler för att hud mot hud bryta ned den andre.

Brottning har varit en fruktbarhetsritual runt om i världen; kampens energi har förmodligen tänkts påskynda växtlighet. Det är möjligt att Jakobs brottande med en ängel i Första Moseboken (32:24) ska ses i detta sammanhang. Men det har varit vanligt att brottning i rituella sammanhang speglat en tänkt konflikt mellan gott och ont, ordning och kaos, och så vidare.

« Back to Glossary Index