Buss

Bussen är ett kollektivt transportmedel där man helt enkelt åker med på en förutbestämd rutt. Det kan illustrera drömmaren i en kollektiv situation, eller som en “kollektiv” person som inte kan manifestera sin individualitet i en viss psykologisk eller yttre situation. Om man kör en BIL kan man välja sin egen väg, men sitter man på bussen är det en vanligtvis helt anonym chaufför som avgör ens väg.

Ett annat sätt att se bussen, är att den representerar ”den sociala strömmen man färdas med” (Teillard, citerad i Dictionary of Symbols), då det sociala har ett positivt innehåll som står i motsats till infantilism, inåtvändhet, isolering. En individualist kan drömma att denne måste kliva på en buss, eller inte kan betala biljetten, och liknande. Här kan bussen symbolisera nödvändigheten att anpassa sig till det omgivande samhället, som en del av den personliga utvecklingen. (Se även FORDON.)

« Back to Glossary Index