Cykel

Cykeln är ett mekanisk FORDON tillverkat av människor. Vi rider på cykeln liksom på HÄSTEN, men här är det fråga om medvetenhet snarare än omedvetenhet som tar oss framåt. Karaktäristiskt för cykeln i jämförelse med andra fordon är man färdas med den tack vare egen muskelkraft, och förmåga till balans. Vi upprätthåller endast balansen om vi rör oss framåt, vilket för tankarna till inre och yttre utveckling. Dessutom färdas man alltid på cykeln ensam, det indikerar en individuell väg.

Till skillnad från bilen kan den som cyklar nästan helt fritt välja väg; vi är inte förbundna till särskilda leder. När vi cyklar är vi dessutom mer medvetna och närvarande än om vi åker i en BIL eller annan ”låda” (som TÅG). Inget fordon implicerar frihet så mycket som cykeln, eftersom vi inte har några begränsningar (räls, väg, chaufför, etcetera). Till skillnad från andra fordon påverkar den inte naturen – cykeln lämnar i stort sett inga spår.

Ramlar man av sin cykel kan det indikera bristande balans; får man punktering lyckas man inte nå sitt mål, etcetera.

« Back to Glossary Index