Dans

Dansen är liksom musiken våra kreativa ”ur-uttryck”, nära förknippade med känslor och ritualer – det gudomliga. Dansen kan få oss att regrediera till ett trancetillstånd, uppleva andlighet inifrån men också förenas med den andre. Det handlar om känslor och livets rytm, vår förbindelse med det eviga och med våra medmänniskor. Det är en skapelseprocess, att uttrycka sig bortom ord i enighet med något större.

Ringdansen är ett cirkulerande kring en mittpunkt, en förening mellan människor och dess centrum; se CIRKEL och PÅLE. Detta har ett hedniskt, mystiskt ursprung av universell karaktär. Bleka och i allt väsentligt betydelselösa rester av detta ser vi än i dag, i dans kring midsommarstången och julgranen (sistnämnda numer nästan helt försvunnen). Dansen kring mittpunkten illustrerar gudssymbolen med en cirkel kring en punkt.

Dansen kring mittpunkten illustrerar gudssymbolen med en cirkel kring en punkt; den efterliknar ”stjärnornas ringdans” kring polstjärnan. Den som dansar deltar i skapelsen och livets rytm, i vad Eliade kallade ”helig tid”. Aktiviteten tecknar en mandala och således en symbol för Självet.

« Back to Glossary Index