Depression

Depression är ett tillstånd utan energi. (Jämför TRISTESS.) Om en drömfigur är deprimerad kan man anta att det den representerar saknar energi; kanske för att det är något GAMMALT, något vi lämnat bakom oss, kanske för att det är förbisett av oss, eller av annan orsak berövad sin energi.

Händelselöshet, tristess och depression är ofta en förutsättning för att något väsentligt ska hända, eller nytt innehåll att bryta igenom; för det fungerar som en damm mot det omedvetna, som liksom samlar kraft för att bryta igenom. Ett kreativt arbete som följer på det är vanligtvis djupare och bottnar på riktigt hos konstnären, till exempel. Ett deprimerande tillstånd kan alltså vara en förutsättning för att något positivt ska hända.

« Back to Glossary Index